Optometria (gr. optos = widziany, metreo = mierzenie) to dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu.

W rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145) zawód optometrysty został sklasyfikowany pod numerem 2295, w grupie 2 – obejmującej specjalistów ochrony zdrowia, od których wymagane jest wyższe wykształcenie.

Zadania zawodowe optometrysty obejmują m. in.:

  • przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny charakteru i zakresu problemów oraz nieprawidłowości związanych ze wzrokiem,
  • dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych, pomocy optycznych dla osób słabowidzących,

  • przeprowadzanie i nadzorowanie rehabilitacji układu wzrokowego,

  • badanie układu wzrokowego z użyciem wyspecjalizowanych przyrządów w celu oceny ostrości widzenia, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchów gałek ocznych, ciśnienia śródgałkowego, widzenia przestrzennego, widzenia barwnego, widzenia obuocznego oraz innych parametrów układu wzrokowego,

  • konsultowanie się z okulistami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia lub kierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie czy badania diagnostyczne,

  • udzielanie porad związanych z pielęgnacją soczewek kontaktowych, dbałością o wzrok przez osoby starsze, ergonomią widzenia oraz bezpieczeństwem układu wzrokowego w miejscu pracy, itp.

W przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, optometrysta kieruje pacjenta do lekarza specjalisty.

Więcej informacji na temat optometrii http://www.ptoo.pl/

Zapraszamy w godzinach:

poniedziałek - nieczynne
wtorek - 10:00 - 17:00
środa     - 10:00 - 17:00
czwartek - 10:00 - 17:00
piątek - 10:00 - 17:00
sobota - 10:00 - 13:00
niedziela - nieczynne

Skontaktuj się z nami:

62-067 Rakoniewice
ul. Grodziska 32

tel. 61 442 33 86

e-mail: info@optyka-optometria.com

Optometrysta: dr Maciej Perdziak

NO07207

Jak dojechać?

Free Joomla! template by Age Themes